20 junho, 2011

Mantras: Gayatri e Om Asatoma
Om Bhur Bhuvah Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yo Nah Prachodayat

Om Asatoma Sad Gamaya
Tamasoma Djortir Gamaya
Mritorma Amri Tam Gamaya
Nenhum comentário: